Podcasty wykładów prof. Andrzej Januszajtisa.

Historia kultury gdańskiej - gdańska kultura historyczna. Także podcasty.

Podcasty wykładów prof. Andrzej Januszajtisa.

Postprzez Kazimierz Zagórski » 23 mar 2010, o 11:12

Obrazek
Profesor Andrzej Januszajtis
===============================================================================

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Obrazek

W ramach wspomnianego poniżej tegorocznego cyklu wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa, poświęconych gdańskim kościołom, tym razem nasz kochany,przytulny i cudem zachowany w swej ostatniej oryginalnej barokowej postaci Kościół Św. Mikołaja.
W wykładzie jak zawsze wiele źródłowych informacji, anegdot i cytatów, stanowiących o ich merytorycznej wartości ale i narracyjnej urodzie.
Niestety tym razem jakość nagrania pozostawia wiele do życzenia, mimo moich usiłowań poprawienia jego jakości, uwieńczonych wszakże nieznacznym powodzeniem.Poniżej podcast tego wykładu.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Wszystkie ilustracje pochodzą
ze zbiorów prof. Andrzeja Januszajtisa.

________________________________________________________________________________________
KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY
Obrazek

Mamy nowy rok 2012 więc i nowy cykl wykładów profesora Andrzeja Januszajtisa, poświęcony gdańskim kościołom.
Wykład, którego podcast w odtwarzaczu poniżej, traktował o historii Kościoła Św. Katarzyny zwieńczonego perłą Starego Miasta w postaci hełmu wieżowego z 1634 r.
Wykład był bogato ilustrowany fotografiami ze zbiorów prof. A. Januszajtisa, które tutaj jedynie w pewnym stopniu wykorzystuję, za uprzejmą Jego zgodą.
Przepraszam jednocześnie za słabą jakość nagrania spowodowaną nieodpowiednimi warunkami akustycznymi tej rejestracji.Poniżej podcast tego wykładu.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Wszystkie ilustracje pochodzą
ze zbiorów prof. Andrzeja Januszajtisa.

________________________________________________________________________________________

WESELE GDAŃSKIE.

„Gdańskie Wesela” były tym razem przedmiotem wykładu prof. Andrzeja Januszajtisa. Wykład z 19.01.2011 r. poświecony był rytuałom i obyczajom weselnym obowiązującym w dawnym Gdańsku oraz regułom zwyczajowym i prawnym, mającym wpływ na weselną celebrę ceremonii związanych ze ślubem i weselem. Wykład ilustrowany malarskimi scenami rodzajowymi, z których tutaj jedynie wyimek, udostępniony przez prof. Andrzeja Januszajtisa oraz cytatami kronikarskich opisów obyczaju zapisanych przez świadków epoki.

Poniżej podcast tego wykładu.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


Obrazek
Anton Möller - "Para Gdańszczan z gmerkiem" - Kopia (1606 r.)


Obrazek
Izaak van den Blocke - Pokładziny (1606 r)
________________________________________________________________________________________


HISTORIA NAZW I NAZEWNICTWA GDAŃSKICH ULIC I ULICZEK .

Tematem tego wykładu prof. Andrzeja Januszajtisa były nazwy gdańskich ulic.
Profesor Januszajtis prześledził ich historię w kategoriach kontekstu ich powstania, etymologii oraz często zabawnych przekształceń lub zniekształceń, będących skutkiem adaptacji fonetycznej, w związku z ich potoczmym użyciem przez lud gdański lub w związku z ich narodowymi i językowymi przekształceniami na przestrzeni burzliwych dziejów miasta.
Jak się wydaje tezą główną wykładu Profesora Januszajtisa było przekonanie, iż nazwy ulic gdańskich są ważnymi obiektami i zabytkami kultury tego miasta a będąc istotnym element tożsamości miejsca, winny podlegać szczególnej ochronie, jako dobro kulturowe.


Poniżej podcast tego wykładu.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


__________________________________________________________________________________________________


GDAŃSKIE POCZUCIE HOMORU NA PRZESTRZENI DZIEJÓW MIASTA.

„Dobry żart tynfa wart” ale też mówi się iż „każdy ceni dowcipy lub żarty na które go stać”
20 kwietnia 2011 r. Profesor Andrzej Januszajtis z właściwym sobie dystansem poznawczym omówił to co na przestrzeni dziejów bawiło i śmieszyło Gdańszczan ale też przyznał na marginesie, iż rafinacja lub sublimacja żartów lub dowcipów, jakie czynili sobie dawni Gdańszczanie, z dzisiejszego punktu widzenia lub raczej z punktu widzenia tego co dzisiaj uznajemy za śmieszne lub dowcipne, może budzić wątpliwości.
Nic dziwnego wszakże bo przecież nie musi upłynąć 200 lub 500 lat aby to co było śmieszne wtedy, nam wydawało się dość wątpliwie.
Okazuje się bowiem iż wystarczy aby minęło 20 lub 30 lat aby ówczesne żarty, skecze estradowe lub komizm sytuacyjny dzisiaj był czytelny jedynie dla pamiętających kontekst społeczny, estetyczny lub obyczajowy a dla młodszych pokoleń może być nie zrozumiały.
Żart i poczucie humoru, jako przejaw życia społecznego i kulturalnego ma swój czas, swój kontekst oraz wzorzec estetyczny do jakiego się odwołuje.
Tak więc poczucie humoru dawnych gdańszczan, w wykładzie Profesora Januszajtisa, jawi się jako kontekstualny przejaw ongisiejszego życia społecznego toczącego się w Gdańsku i jako taki winien być po prostu przedmiotem poznania. Niekiedy jednak jeszcze dzisiaj niektóre sytuacje i anegdoty odnotowane w annałach gdańskich, wywołują rozradowanie i uśmiech co świadczyć może, iż tak na prawdę tylko nieco różnimy się od żyjących wtedy ludzi szczególnie w tym zakresie w którym poczucie humoru jest elementem żywej i twórczej kultury.


Poniżej podcast tego wykładu.


________________________________________________________________________________________________
DWÓR ARTUSA.

Obrazek
Dwór Artusa w Gdańsku.

Tym razem tematem, przedmiotem, obiektem wykładu i prezentacji Profesora Andrzeja Januszajtisa w dniu 16 marca 2011 r., był słynny gdańsku budynek zabytkowy Dwór Artusa. Wychodząc od legend arturiańskich, do których nawiązuje nazwa budynku, profesor przestawił, jak zawsze bogato ilustrowaną slajdami, histerię tego zabytku, czego niestety w moim nagraniu nie widać z oczywistych względów. Znaczna część wykładu poświęcona była analizie dzieł sztuki i dekoracji znajdujących się w "Dworze Artusa" a przedstawionych w kontekście historycznych i symbolicznych funkcji tego wnętrzna. W tym sensie wykład ten mógłby posłużyć jako fascynująca peregrynacja po tym wnętrzu w towarzystwie pierwszego cicerone Królewskiego Miasta Gdańska jakim niewątpliwie jest Profesor Andrzej Januszajtis.


Poniżej podcast tego wykładu.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓Obrazek
Dwór Artusa w Gdańsku obecnie.
_________________________________________________________________________________-

ŻURAW I INNI...

Dzięki uprzejmości Pani Ewy Kowalskiej założycielki, właścicielki i redaktorki naczelnej gdańskiego blogu iBedeker http://ibedeker.pl/ oraz jej męża, mojego rówieśnika z I LO w Gdańsku, publikuję nagranie wykładu Profesora Andrzeja Januszajtisa, który to wykład, przez własną moją opieszałość i roztargnienie, opuściłem w minionym miesiącu czyli lutym.
Dzięki tej uprzejmości dysponuję prawie kompletem rejestracji dźwiękowych tych wykładów, co stanowi radość każdego kolekcjonera.
Wykład, który odbył się 16 lutego 2011 r. w NCK poświęcony był historycznym konstrukcjom dźwigowym i dźwigom portowym czyli żurawiom, których prominentnym przedstawicielem jest Żuraw Gdańsku przy Długim Wybrzeżu.


Obrazek

Poniżej podcast tego wykładu.___________________________________________________________________________________________________
DWA W JEDNYM , CZYLI SYLWETKA JANA HEWELIUSZA ORAZ
PREZENTACJA I PROMOCJA NOWEJ KSIĄŻKI PROF. ANDRZEJA JANUSZAJTISA
POD TYTUŁEM "GDAŃSKI KRÓL ŻUWAWI".


Tym razem wykład Profesora Andrzeja Januszajtisa z dnia 19 stycznia 2011 r. składał się z dwóch części.
Pierwsza, jakby zwykła, była poświecona przedstawianiu sylwetki Astronoma Jana Heweliusza, poniekąd w związku z rozpoczynającym się Rokiem Heweliuszowskim oraz z drugiej, poświeconej prezentacji nowej książki Profesora pod tytułem „Król gdańskich żurawi”.
To spotkanie z autorem prowadził pan Stanisław Sikora, który jest szefem gdańskiego koła PTTK a od ostatnich wyborów samorządowych radnym gdańskimObrazek
Jan Heweliusz.

Poniżej podcast tego wykładu.Obrazek
Okładka prezentowanej książki Andrzeja Januszajtisa.

Obrazek
Stanisław Sikora.

Poniżej podcast spotkania autorskiego.______________________________________________________________________________
GDAŃSKIE MIARY I WAGI.

Kolejny wykład Profesora Andrzeja Januszajtisa traktował o gdańskich miarach i wagach, czyli jednostkach, wzorcach i narzędziach do mierzenia ważenia i porównywania stosowanych w ongisiejszym Gdańsku.
Chciałoby się powiedzieć iż wyszło szydło z worka i oto Profesor Januszajtis w całej krasie zaprezentował swoje drugie, choć wcale przecież nie skrywane oblicze przedstawiciela nauk ścisłych, matematyczno – przyrodniczych. Oto bowiem z subtelnego humanisty, apologety piękna historii i kultury gdańska, zamienił się, z całym szacunkiem w detalicznego choć równie subtelnego demona liczb i miar itp.
Stara dychotomia Doktor Jekyll i pan Hyde.
W ciągu półtoragodzinnego wykładu z ust profesora płynął nie kończący się potok liczb, podanych wszakże smakowicie w sosie przebogatej erudycji historyczno – kulturalnej, czyli opatrzonej kontekstem, bez którego tak piorunująca dawka liczb nazw mogłaby być dawką śmiertelną.
Stad zaczynając od starożytnej praktyki ważenia i mierzenia, swobodnie, rzekłbym po angielsku przemykając się przez praktykę wieków późniejszych, dotarł profesor do głównego tematu wykładu czyli do miar gdańskich i ich odniesienia do analogicznych miar funkcjonujących równolegle w Europie.
Słuchacze zabrani Sali Ratusza Starego Miasta zapoznali sie z bogactwem bezliku i chyba kompletnym inwentarzem nazw różnorakich miar, analizą porównawczą ich wielkości, stosowanych w różnych systemach prawnych i zwyczajowych dawnej Europy aby w końcu wszystkie te nurty wprowadzić do głównej rzeki układu SI, który mamy niewątpliwą przyjemność stosować dzisiaj.
Na koniec słowa ostrzeżenia!
Mój przyjaciel, człowiek wielkiej wiedzy i niewątpliwie żarliwy intelektualista miał epizod psychiatryczny, wymagający hospitalizacji, z powodu natręctwa konstrukcji liczbowych, od których nie mógł się uwolnić ani w dzień ani w nocy. Te demony liczbowe obsiadały go dokumentnie od stóp do głowy, cyfryzując jego jestestwo, sprowadzane w ten sposób do stanu liczbowego piekła.
Stąd serdecznie zachęcając do wysłuchania tego interesującego wykładu zalecając jednak, co mniej mocnym głowom, podawanie go w dawkach podzielonych.


Obrazek

Poniżej podcast tego wykładu Profesora Andrzeja Januszajtisa.


__________________________________________________________________________________
GDAŃSKIE PRZYSIĘGI OBYWATELSKIE I HOŁDOWNICZE

Radio Patrycjusz po bardzo, bardzo długiej przerwie ma przyjemność zaprezentować kolejny z cyklu wykładów Profesora Andrzeja Januszajtisa tym razem na temat przysiąg obywatelskich składanych na wierność Gdańskowi i przysięg hołdowniczych Gdańska wobec Korony.
Wykład został wygłoszony 20 października 2010 roku, jak zawsze w Sali Mieszczańskiej Ratusza Starego Miasta w Gdańsku
Bardzo lubię wykłady Profesora Januszajtisa nie tylko z powodu ich niewątpliwej urody narracyjnej i konstrukcyjnej klarowności ale też dlatego, iż mogę oddać się ich urokowi bez narażania się na napinanie mojej wrodzonej nieśmiałości i skłoności do tremy, do granic wytrzymałości, kiedy to przeprowadzam rozmowę lub wywiad. Profesor opowiada - ja po prostu siadam i płynę unoszony falą barwnej opowieści.


Poniżej podcast wykładuObrazek

_________________________________________________________________________________
RÓD GRALATH'ÓW

Wykład profesora Andrzeja Januszajtisa wygłoszony 16 czerwca 2010 r. dotyczył genealogii,życia, dokonań lub twórczości przedstawicieli znakomitego rodu patrycjuszy gdańskich Gratath'ów ze szczególonym podkreśleniem roli Daniela Gralath'a (ur. 30 maja 1708 zm. 23 lipca 1767 w Gdańsku).
W załączeniu na dole strony, jako plik do pobrania tabala - drzewo genealogiczne rodu Gratat'ów , opracowane przez profesora Andrzeja Januszajtisa.

(Fotografie zamieszczone poniżej udostępnione zostały przez prof. A. Januszajtisa)

Podcast wykładu poniżej.Obrazek
Portret Daniela Grath'a autorstwa J. Wessela z roku 1764.


Obrazek
Dwór Gralatów w Sulminie. Stan po 1939 r.


Obrazek
Mauzoleum Gralat'ów. Stran aktualny.

_______________________________________________________________________________
ZAPOMNIANE PIĘKNO GDAŃSKICH SPICHLERZY

Wykład profesora Andrzeja Januszajtisa z dnia 19 maja 2010 r. na temat "Zapomniane piękno gdańskich spichlerzy".
Niestety tym razem jednoosobowa reakcja pokpiła sprawę i z niezawinionych przez siebie przyczyn, spóźniła się na spotkanie z profesorem, a na domiar złego, z powodów powiązanych ściśle ze spóźnieniem (nie zdążyłem zadbać o stan naładowania akumulatorów), pod koniec spotkania baterie wydały z siebie ostanie tchnienie, za co w swoim i ich imieniu przepraszam - ma się rozumieć.
Nie miej większośc najsmakowitszej części wykładu profesora Januszajtisa została zarejestrowana.
Treśc wykładu wybitnie korespondowała z wywiadem, jakiego udzielił mi Pan Stanisław Michel, viewtopic.php?f=40&t=143 wielokrotnie przywoływany przez profesora Januszajtisa.
Wykład profesora Januszajtisa dotyczył bowiem sposobu, stylu i estetyki koncepcji zabudowy Wyspy Spichrzów.
Istotnym mankamentem tych moich rejestacji jest to, iż wykłady Pana Profesora są zawsze bogato ilustrowane slajsdami, do których odnoszą się komentarze wykładowcy, których ja niestety nie mogę pokazać. Liczę tutaj na kompensującą gre wyobraźni, jako iż słowa prelegenta dość malowniczo oddają opisywaną rzeczywistość.

(Fotografie ze zbiorów prof. A. Januszajtisa)

Poniżej podcast wykładu.Obrazek
Motława życiodajna arteria Gdańska.

Obrazek
Spichlerze w panoramie Gdańska. Nie do zastąpienia przez inne budowle.

Obrazek
Urzekające piękno gdańskich spichlerzy.

___________________________________________________________________________________
ORGANY I PROPSPEKTY ORGANOWE GDAŃSKICH KOŚCIOŁÓW

Kolejny wykład prof. Andrzeja Januszajtisa z dnia 5 maja 2010 r. poświęcony był organom w gdańskich kościałach, których klasa i ilośc sytuowała Gdańsk pośrów wszyskich miast w Polsce na pierwszym miejscu tak pod względem jakości brzemienia, doskonalosci konstrukcji jak i wartości artystycznej prospektow organowych.
(Fotografie ze zbiorów prof. A. Januszajtisa)

Poniżej podcast wykładu.Obrazek
Dawne wielkie organy Kościoła Mariackiego na przełomie stuleci

Obrazek
Organy u Bożego Ciała

____________________________________________________________________________________

Prezentujemy pierwszy z zarejestrowanych wykładów profesora Andrzeja Januszajtisa, który odbył się w sali mieszczańskiej Ratusza Starego Miasta w dniu 17 marca 2010 r. dzieki uprzejmej zgodzie Pana profesora na jej dokonanie.
Jest to jeden z cyklu wielu wykładów poświeconych historii Gdańska, jako miejsca dynamicznego rozoju tkanki miejskiej, społecznych implikacji tego rozwoju na przykładzie obiektów architektury te procesy ilustrujących.


Poniżej podcast wykładu.Obrazek
Katownia i wieża więzienna.
Załączniki
Drzewo genealogiczne Gralathów.jpg
Drzewo genealogiczne rodu Gralat'ów.
Kazimierz Zagórski
Avatar użytkownika
Kazimierz Zagórski
Administrator
 
Posty: 306
Dołączył(a): 22 sty 2010, o 00:15
Lokalizacja: Gdańsk.

Re: Podcasty wykładów prof. Andrzej Januszajtisa.

Postprzez aseret1 » 8 maja 2011, o 15:41

Te wkłady to dla mnie uczta duchowa - w wolnych chwilach do nich wracam- Bogu dzięki, że nie ma tam polityki.Dziękuję!
aseret1
 
Posty: 29
Dołączył(a): 10 sie 2010, o 17:43

Re: Podcasty wykładów prof. Andrzej Januszajtisa.

Postprzez aseret1 » 25 maja 2011, o 19:35

To co poza starówką w Gdańsku najbardziej mi się podobało, to właśnie nazwy ulic.
Takie swojskie i tak wiele mówiace.Dziekuję za interesujący wykład.
aseret1
 
Posty: 29
Dołączył(a): 10 sie 2010, o 17:43

Re: Podcasty wykładów prof. Andrzej Januszajtisa.

Postprzez aseret1 » 21 paź 2011, o 19:28

Dla wykładów pana prof.Andrzeja Januszjtisa warto słuchać radia "Patrycjusz". Wykład o weselach gdańskich -wspaniały.
Gratuluję p.Profesorowi.
aseret1
 
Posty: 29
Dołączył(a): 10 sie 2010, o 17:43


Powrót do Patrycjat

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron